Verhuiskostenvergoeding

Verhuiskostenvergoeding
 1. Wat is een verhuiskostenvergoeding?
 2. Welke kosten mogen betaald worden met de vergoeding?
 3. Wanneer heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding?
 4. Hoogte van de vergoeding
 5. Het aanvragen van de verhuisvergoeding
 6. Tot slot

Een verhuizing is gelukkig meestal een vrijwillige keuze en iets om naar uit te kijken. U verhuist naar een nieuwe plek, die beter past bij uw huidige situatie. Een moment om naar uit te kijken in dat geval. 

Helaas is dit niet altijd het geval. Door overmacht kan het zijn dat u gedwongen wordt om te verhuizen. Verschillende redenen kunnen hiervan de oorzaak zijn. Bijvoorbeeld wanneer uw woning wordt gesloopt of gerenoveerd. Maar het kan ook zijn dat u vanwege uw werk moet verhuizen, om zo de lange reistijd te beperken. Bij dit soort situaties kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding. 

In dit artikel vertellen we u er alles over. Wellicht kunt u zelf ook een verhuiskostenvergoeding aanvragen.

Wat is een verhuiskostenvergoeding?

Een verhuiskostenvergoeding is dus een tegemoetkoming in de kosten die u gaat maken voor de verhuizing. Meestal wordt deze vergoeding uitgekeerd in de vorm van een financiële tegemoetkoming, maar de vergoeding kan ook in natura worden uitbetaald. Dit betekent dat u geen financiële uitkering krijgt, maar bijvoorbeeld hulp bij het verhuizen. Belangrijk hierbij om te weten is dat u dit mag weigeren en mag vragen om een financiële tegemoetkoming.

Welke kosten mogen betaald worden met de vergoeding? 

Zoals hierboven aangegeven is de vergoeding een tegemoetkoming in de kosten die u gaat maken voor de verhuizing. De vergoeding mag daarom ook breed ingezet worden. Kosten die vallen onder de verhuiskostenvergoeding zijn onder andere: 

 • Inboedelopslag kosten
 • Schoonmaakkosten voor het nieuwe huis
 • Kosten van het verhuisbedrijf
 • Behangen en stofferen
 • Tijdelijke, dubbele woonlasten

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. In principe kunt u alle kosten die redelijkerwijs worden gemaakt in direct verband met de verhuizing betalen met de vergoeding.

Wanneer heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding? 

Er zijn verschillende situaties die recht geven op een verhuiskostenvergoeding. Afhankelijk van de situatie, wordt bepaald wie de vergoeding uit moet keren. We benoemen de verschillende situaties hieronder voor u. 

Verhuurder

U heeft recht op een vergoeding voor de verhuiskosten van uw verhuurder wanneer u door uw verhuurder wordt gedwongen tot een verhuizing. Dit komt bijvoorbeeld voor bij woningcorporaties, wanneer ze uw huis willen renoveren of zelfs slopen. In zo’n geval zult u al dan niet tijdelijk naar een andere woning moeten verhuizen. De verhuurder heeft in dit geval wel de plicht om dit huis voor u te regelen. 

Om aanspraak te kunnen maken op een verhuiskostenvergoeding van uw verhuurder, is het goed om te weten dat de regeling alleen geldt voor zelfstandige woonruimten, standplaatsen en woonwagens. Houdt er dus rekening mee dat u geen aanspraak kunt maken op de vergoeding wanneer u (tijdelijk) verhuist naar een kamer, waarbij u de rest van de woning deelt.

Verhuist u bovendien naar een zogenaamde wisselwoning, waarbij u na bepaalde tijd opnieuw verhuist naar uw definitieve nieuwe woning? Dan heeft u maar één keer recht op de vergoeding.

Werkgever

Verhuist u voor uw werk, dan mag uw werkgever u een belastingvrije   verhuiskostenvergoeding bieden. U moet dan wel kunnen aantonen dat de verhuizing gerelateerd is aan uw (nieuwe) dienstverband. 

Om belastingvrij van de vergoeding gebruik te kunnen maken, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 1. U verhuist binnen twee jaar nadat u uw nieuwe baan heeft aangenomen, of nadat u bent overgeplaatst naar uw nieuwe werklocatie.
 2. U woonde verder dan 25 kilometer vanaf u vaste werkplek. 
 3. Door de verhuizing wordt de reisafstand met in ieder geval 50% verkort. 

Gemeente

Er bestaat ook een verhuiskostenvergoeding vanuit de gemeente. De gemeentelijke verhuiskostenvergoeding kan verschillende grondslagen hebben. De meest voorkomende vergoeding vanuit de gemeente met betrekking tot verhuiskosten, zijn die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 

Bent u door medische redenen genoodzaakt uw huidige woning te verlaten, omdat u zich hier niet meer kunt redden? Dan kunt u via de gemeente en de WMO aanspraak maken op de bijbehorende verhuisvergoeding. 

Het kan ook zijn dat de gemeente u een vergoeding uitkeert voor een verhuizing, wanneer u door een gemeentelijk besluit uw woning moet verlaten. Stel dat de gemeente in uw wijk of straat bijvoorbeeld besluit stadswarmte te introduceren en u kunt daardoor tijdelijk niet in uw huis wonen, dan kunt u aanspraak maken op een vergoeding. 

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding waar u mogelijk aanspraak op kunt maken is per situatie verschillend. Wel gelden in sommige gevallen maximum bedragen. 

Verhuurder

De verhuurders vergoedingen voor verhuiskosten verschillen van jaar tot jaar. Het bedrag wordt elk jaar vóór 1 maart gewijzigd en wordt gebaseerd op het inflatiepercentage van het voorgaande jaar. 

In de onderstaande tabel ziet u wat het huidige bedrag is (per 1 maart 2023), en wat de bedragen uit het recente verleden waren. De vergoedingen gelden uitsluitend voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen. 

Periode van de verhuizingBedrag van de vergoeding
v.a. 1-3-2023€ 7.156.
28-2-2022 – 28-2-2023€ 6.505.
29-2-2020 – 28-2-2022€ 6.334.
28-2-2019 – 28-2-2020€ 6.095.
16-2-2018 – 27-2-2019€ 5.993.
28-2-2017 – 15-2-2018€ 5.910.

Bron: rijksoverheid.nl

Werkgever

De hoogte van de vergoeding voor uw verhuizing van uw werkgever is niet vooraf te bepalen. Het bedrag komt namelijk tot stand in gezamenlijk overleg met uw werkgever. Wel is bepaald dat de vergoeding tot een maximumbedrag van € 7.750,- onbelast mag worden. Uw werkgever is echter niet verplicht u dit maximumbedrag te geven. 

Gemeente

Voor een eventuele vergoeding vanuit de gemeente is niet vooraf te zeggen hoe hoog deze is. Krijgt u een verhuiskostenvergoeding WMO? Dan is het afhankelijk van mate van aanpassingen die nodig zijn in uw nieuwe woning hoe hoog de vergoeding is. Is deze verhuisvergoeding vanuit de WMO mogelijk op u van toepassing, dan kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente om hierover in gesprek te gaan.

Het aanvragen van de verhuisvergoeding

Hoewel verhuiskostenvergoeding bij de wet is geregeld en daarom strikt gebonden is aan voorwaarden, is het niet zo dat u het automatisch en vanzelfsprekend uitbetaald krijgt. Daarom alleen al is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de regeling en de voorwaarden. Nu u weet dat er een dergelijke regeling bestaat en dat deze aan voorwaarden verbonden is, kunt u zelf ook bepalen of u er recht op heeft of niet. 

Heeft u inderdaad recht op een vergoeding door uw verhuurder, werkgever of gemeente, dan is het zaak om de vergoeding aan te vragen. 

Tot slot

Het betaamt een redelijke verhuurder, werkgever en gemeente dat hij, of de instantie, u informeert over een eventuele vergoeding bij een (tijdelijke) verhuizing. Zijn de voorwaarden voor een verhuisvergoeding echter op u van toepassing, maar heeft u hiervan geen bericht gekregen? Dan is het verstandig hierover contact op te nemen. In goed overleg met uw verhuurder of de gemeente kunt u hier dan alsnog aanspraak op maken. 

Staat u op het punt te verhuizen en zoekt u nog meer handige tips omtrent de verhuizing? Kijk dan ook een naar ons blog met onmisbare verhuistips

Misschien vindt u dit ook interessant

Hulp nodig met verhuizen?

Chat openen
Hulp nodig?
Hallo!
Kunnen we u helpen?